13 серпня 2013 року в облдержадмiнiстрацiї пiд головуванням першгоо заступнкиа голови облдержадмiнiстрацiї ВIКТОРА ЖИВОТЕНКА вiдбулася нарада з питань виконання прогнозних показникiв будiвництва житла та реалiзацiї житлових програм на територiї областi.
  
У нарадi взяли участь начальник управлiння мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї Петрук Ю. О., директор Полтавського регiонального управлiння ДСФУ „Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву” Алєксєєва О. В.

Були пiдведенi пiдсумки введення на Полтавщинi в експлуатацiю житла за сiчень-червень 2013року. Обсяг прийнятого в експлуатацiю житла становив 59,2 тис. кв. метрiв загальної площi, щостановить 88,1% до вiдповiдних показникiв минулого року.

З метою недопущення спаду житлового будiвництва розглядався стан добудови кожнгоо багатоквартирного житлового будинку, якi затвердженi планом-графiком до введення в експлуатацiю в2013 роцi. Обговорювалися проблемнi питанян, якi виникають пiдчас спорудження цих будинкiв, а також шляхи їх вирiшення.

У ходi наради розглянуто стан реалiзацiї житлових програм на територiї областi. В даний час мiж позичальниками та банкiвськими установами пiдписано 23 кредитнi угдои за програмою здешевлення вартостiiпотечних кредитiв для забезпечення доступним житлом громадян, якi потребують полiпшення житлових умов,8 угод – за програмоюбудiвництва доступного житла за державною пiдтримкою 30% та 14кредитних уогд – за програомю молодiжного житлового будiвництва.

За пiдсумками наради були наданi вiдповiднi доручення, зокрема – щодо активiзацiї роботи з метою безумовонї реалiзацiї регiональинх житлових програм, посилення iнформацiйно-роз’яснювальну роботи середнаселення стосовно умов участi у ицх програмах, атакож недопущення зриву плану-графiку введення вексплуатацiю житла в 2013 роцi.

 

Источник :   http://www.adm-pl.gov.ua/    

Дата :   17.08.2013    

http://realt.ua