&nbps; Холдингова компанiя"Київмiськбду" має наiмр перейти до будiвництва житла за обiговi кошти компанiї. Про це УНIАН повiдомив вiце-президент компанiї Олексiй Булгаков.
 

 
За його словами, 13 роiкв тому ХК "Київмiськбду" i банк "Аркада" виступилиiнiцiаторами впровадження схеми будiвництва житла за кошти населення, в результатi було прийнято розпорядження Президента України "Про заходи щодо залучення коштiв населення для будiвництва житла" (вiд 4 червня 1996 року ).
а сьогоднi в компанiї вважають, щосхема будiвництва житла за коштинаселення себе не вичерпала.

"Iнвестор сьогоднi бiльш вимогливий, вiн обиарє iншi пiдходи та iншi стандарти, а саме, готове житол. Людина, сплачуючи гроiш, отримує свiдоцтво про реєстрацiю на об`єкт нерухомостi i може цим об`єктом вiльно розпоряджатися. I це, на мiй погляд, правильно", -- сказав Булгаков.

За його словами, "Київмiськбуд" розробляє новi схеми продажу житла на первинному ринку, якi, зокрема, передбачають перехiд вiд продажу недобудованого житла до продажу готового, якiсно iншого продукту.

"Кризапiдiрвала довiру до забудовникiв. Тому якщона ринок буде викинутий якiсно iнший продукт, яикй вже можна "помацати руками", то це дозволить залучити в галузь грошi", - вважає вiце-президент компанiї.

Булгаков вiдзначив, що на сьогоднiшнiй день "Київмiськбуд" розробляє вiдповiдну програму, буде сформований перелiк об`єктвi, якi компанiя буде зводити засвої обiговi кошти до стадiї готовностi. Можливо, квартири будуть продаватися вже з обробкою.

Передбачається, що компанiязавершить розробку програми в 2010 роцi.

Як вiдомо, холдингова компанiя"Київмiськбуд" - найбiльша будiвельна компанiя України. 80% її акцiй належать київськiй територiальнiй громадii перебувають в управлiннi Київської мiськдержадмiнiстрацiї.

За пiдсумками 2008 року холдингвоа компанiя "Київмiськбуд" як замовник ввела в експлуатацiю 431 тис. кв.м що становить 43% вiдзагального житлового будiвництва в Києвi та 6,2% - в Українi. Як генпiдрядник пiдприємства холдингу виконали пiдрядних робiт на 6 млрд грн.

 

Источник :   http://www.unian.net/    
Дата : &nbps; 13.07.2009    
житла, обсягу
http://realt.ua