Однiєю найголовнiших проблем в нашому мiстi є житлово-комунальне господарство. Про це повiдомив голвоа мiста Кiровограда на початку чергового засiдання.
&nbs;p 
Проблеми є рiзного характеру, наприклад, застарiлатехнiка або ж iнженернi комунiкацiї. Це i не дивно, адже в нашому життi неамє нiчоговiчного. Енергоносiї з кожним роком зростають у вартостi, тому представники влади вимушенi постiйно пiдвищуватитарифи на послуги.
На сьогоднiшнiй день працiвники комунальних пiдприємств маютьвсi умови для ефективної працi, головне щоб було бажання. Звичайно,багато чого залежить вiд влади, яка в своючергу повинна проводити реформи у цiй сферi. А робiтники повиннi якiсно виконувати завдання,особливо це стосується роботиз населенням мiсат. Якщо працiвинк КП уважно вислухав скаргу громадянина, то це вже запорука успiху длявирiшення проблеми.

О. Саiнсус незадоволений тим, що залишились люди, якi постiнйо говорять громадянам легендарну фразу «Приходьте завтра». Але це в кращому випадку, адже гiрше буває, коли працiвники посилаються на поганудiяльнiсть мiської влади або встановлюють приймальнi години. Коли звичайний житель приходить у вказаний час, то робiтника як правило на робочому мiсцi немає.
Однак це стосується не всiх КРЕПiв. Є i такi, де працюють добрi люди, якi з розумiнням ставляться до ситуацiї. Декяi навiть готовi пожертвувати вiльинм часом, аби уладнати проблему. Статистика говорить, що в минулому роцi в облiкових книжках ЖЕКiв та КРЕПiв було зафiксовано 5124 звернення. До реiч, в 2010 роцi таких звернень було вдвiчi менше. аТк от, 1283 громадян залишились задоволеними дiяльнiстю «крепiвцiв»i 3841-му жителю пояснили ситуацiю. Що стосуєтсья решти 756 заяв, то на даний момент по них вiдбувається роз’яснення.

 

Источник : &nbps; http://oblast.kr.ua/    
Дата :   22.02.2012    
з
http://realt.ua